Wij denken met u mee!

Contra Zorgbemiddeling is heel flexibel in het annuleren van diensten, niet een dag van tevoren, we de zzp’ers ook beschermen. We hebben niet direct een andere opdracht voor de zzp’ers om die te vervangen. Maar als het gaat om een dienst op langere termijn is dat geen probleem.

Wij willen graag de continuïteit blijven waarborgen en dat kan makkelijker in een periodieke opdracht, maar ik snap ook heel goed dat een manager zegt: “ik heb een sollicitant en die sollicitant kan heel makkelijk inpassen waar nu de zzp’er op ingehuurd is.” Dan moeten we zeker met elkaar kunnen praten om te zorgen dat de zzp’er uitgefarceerd wordt zodat de sollicitant op die plek ingeroosterd kan worden.

Uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt zo goed mogelijk verzorgd wordt. En dat kan veel beter door iemand die vast in het team zit, en daarmee alle afspraken en continuïteit kan blijven waarborgen, dan een zzp’er die er maar kortstondig is. Ik vind dat wij ook daar met elkaar over in gesprek moeten gaan, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de best mogelijk kwaliteit gewaarborgd kan blijven voor de cliënt en de best mogelijke ondersteuning kan zijn voor het team.

Share this story: