Wordt er nu een andere expertise gevraagd dan een aantal jaren geleden?

Of de expertise anders is dan vroeger? Ik vraag het me af. We zijn wel meer op de hoogte van bepaalde zaken betreft de wet- en regelgeving, dat komt nu meer op de voorgrond. We weten meer vanuit welke kaders we moeten werken, maar ik denk wel dat we in het verleden ook ons best deden om deze expertise rol op ons te nemen maar daar zitten dan wel nuanceverschillen in. Kijk bijvoorbeeld naar hoe het gaat als we het hebben over moeilijk gedrag; ongeveer 20 jaar geleden pakte je de cliënt gewoon op bij “kop en kont” en gooide je hem of haar in de separeer. Vervolgens komt er een training waarin we teamgericht proberen in te grijpen, maar eigenlijk gebeurde er exact hetzelfde alleen gebeurde het wat geordender. Nu zeggen we fixeren willen we niet, separeren willen we niet, vrijheidsbeperkende maatregelen willen we niet. Wat we wel willen is op een andere manier kijk naar probleemgedrag en dat zijn wel hele grote veranderingen.

Share this story: